Logo

S.M. MALİ MÜŞAVİR MURAT AKSOYTEŞVİKLİ BORDRO HESAPLAMA

Arge personeli için teşvikli ücret bordrosu hesaplatabilirsiniz. Böylece personelin net maaaşını, bunun işverene toplam maliyetini, kesintilerini ve teşviklerini açıkca görebileceksiniz. Arge personelinin şirket ortağı veya sgk lı çalışan olmasının nasıl farklar doğurduğunu, teşvikli veya teşviksiz hesaplamalar arasında oluşan farkı veya değişik senaryoların etkilerini, bu sayfadaki hesaplama parametrelerini değiştirerek rahatlıkla gözlemleyebileceksiniz.

KANUN SEÇİMİ

 • "0000" seçeneği prim borcu olan işverenler içindir. Ne arge sigorta primi teşviğinden ne de 5 puanlık 5510 sayılı kanun teşviğinden yararlanılamaz.
 • "5510" sayılı kanun, arge projesi olamasada her işverenin yararlanabileceği seçenektir. Brüt üzerinden %5' lik indirim sağlar.
 • "5746" arge kanunudur. Resmi arge projesi olanlar veya arge merkezleri bu kanundan yararlanabilirler.
 • "4691" ise "Teknoloji Geliştirme Bölgeleri" içindir. Bu bölgelerde yer alan işyerleri bu kanundan veya "5746" sayılı arge kanunundan yararlanabilirler. Bir proje için biri seçilmeli ve hep o uygulanmalıdır. Sürekli bölgeye gidebilenlere 4691' i diğerlerine 5746' yı tavsiye ederiz.

ÜCRET TÜRÜ

 • "Aylık Ücret" anlaşıldığı gibi bir aylık ücreti ifade eder.
 • "Tüm Ayların Toplam Ücreti" ise belli bir zaman aralağının ücretidir. Örneğin; 18 aylık proje boyunca alacağı ücret gibi. "Kaç Aylık Bordro" kısmında seçeceğiniz ay sayısının toplam ücretidir. "Ücret Tutarı" na gireceğiniz rakam bu ay sayısına bölünecektir. Dolayısıyla, girdiğiniz "Ücret Tutarı"nı en alttaki Genel Toplam satırında görürsünüz.

HESAPLAMA ŞEKLİ

 • "Net Ücret" seçildiğinde, net maaş sabit alınarak bordro hesaplanır. "Ücret Tutarı" kısmına girilen rakam çalışanın net maaşı kabul edilir. "Aylık Ücret" seçili ise aylık neti, "Tüm Ayların Toplam Ücreti" seçili ise seçilen ay sayısı kadar zamanda alacağı toplam neti olur.
 • "Brüt Ücret" seçeneği de aynı şekildedir. Brüt ücret sabit tutularak tüm bordrolar hesaplanır.
 • "Toplam Maliyet" seçili iken girilen rakam işverenin toplam maliyeti kabul edilir ve bunun üzerinden bordrolar hesaplanır. ("Proje Destek Oranı" nı da değiştirebilirsiniz.)
 • "Projeden Karşılanan" seçeneği "Proje Destek Oranı" kısmında girilen değeri alır. Bu oranı toplam maliyete uygular. Tübitak 1507 Programı gibi destek oranı %100 olmayan projelerde, projeden karşılanan kısmı baz alarak hesaplama yapmak istendiğinde kullanılabilir. Örneğin; %75 destekli bir projeden aylık 5000 tl ücret desteği alınacak ise bu seçenek seçilir. "Proje Destek Oranı" %75 seçilir. "Ücret Tutarı" olarak 5000 tl girilir. Bu durumda %75 oranla projeden karşılanan 5000 tl sabit tutularak bordrolar hesaplanır.

ÜCRET TUTARI

 • Buraya girilen rakamın ne olduğu (Aylık mı? Net mi? Brüt mü? gibi) "Ücret Türü" ve "Hesaplama Şekli" seçeneklerinin durumuna göre belirlenir.

BAŞLANGIÇ AYI

 • Daha doğru hesaplamalar için bu seçenekte önemlidir. Çünkü her yılın başında kümüle değerler sıfırlanmakta (bu vergi dilimlerini etkiler) ve parametreler değişmektedir.

BAŞLANGIÇ YILI

 • Bunun girilmesi önemlidir. Çünkü her yılın bordro parametreleri farklı olabilir (Vergi oranları gibi).

BORDRO GÜNÜ

 • Part-time çalışma, ücretsiz izin gibi sebeplerle eksik gün var ise çalışılan gün sayısı buraya girilebilir.

KAÇ AYLIK BORDRO?

 • 24 aya kadar bordro hesaplatılabilir. Gelecek yıllara sarkan bordrolar henüz o yılların parametrelerini bilemeyeceğimizden bilinen son yılın parametreleri ile hesaplanır. Bu durum, gelecekte esaslı bir reform yapılmaz ise yaklaşık %2 lik bir sapma meydana getirir. Örneğin; 2019 yılı gelmeden, Ocak 2018 den başlatıp 24 aylık bordro hesaplatılırsa 2019 yılının bordroları 2018 yılı parametreleri ile hesap edilir. (Özetle, gelecek yıllara ait bordrolar tahminidir.)

ŞİRKET ORTAĞI MI?

 • Şirket ortağı çalışanlar için sigorta primi hesap edilmez. Bunun yanında memur statüsündeki (4C' li) öğretim görevlileri de sigortalı çalışan olamayacağından bunlar içinde şirket ortağı gibi "EVET" seçilerek hesaplatma yapılmalıdır.

KÜMÜLE GELİR VERGİSİ MATRAHI

 • Zaten çalışmakta olan bir personel için bordro hesaplatırken son ayın kümüle gelir vergisi matrahı buraya girilmelidir. Örneğin; üç aydır çalışan bir personelinizin 4. ay bordrosunu (ve sonrasını) hesaplatmak istiyorsanız 3. ayın kümüle matrahını buraya girmelisiniz.

EĞİTİM DURUMU

 • 5746 sayılı kanun seçildiğinde arge personelinin eğitim durumuna göre gelir vergisi teşviği oranı (%80, 90 ve 95) değişmektedir. Teknokentlerde (4691) bu oran %100 dür.

VERGİSEL TEŞVİKLERİN DURUMU

 • 5746 sayılı arge kanunu uygulandığında gelir ve damga vergisi teşvikleri çalışanın maaşına eklenebileceği gibi eklenmeyip bu teşviklerden işverende faydalandırılabilir. Fakat tübitak projesi yapanlar işvereni faydalandırmayı seçmek zorundadır. Çünkü, Tübitak tüm teşviklerden işverenin faydalandığını varsayarak toplam maliyet hesaplamakta ve ona göre ödeme yapmaktadır. Eğer bu teşvikler çalışana verilirse Tübitaktan da alınamayacağı için işverenin cebinden çıkmış olur.

PROJE DESTEK ORANI

 • Tübitak 1507, 1501 gibi projelerde, yapılan arge harcamasının %100 kadar değilde belli bir oranda hibe verilmektedir. Bu oranda bu parametrede girilmelidir. Bordroda yer alan "Destek Tutarı" sütunu "Toplam Maliyet" sütununa adam/ay oranının uygulanması ile bulunan rakama bu oranın uygulanması ile hesaplanır.

ADAM/AY ORANI

 • Tübitak 1507, 1501 gibi projelerde personelin aylık çalışmasının tamamının değilde belli bir kısmının proje kapsamında olduğu kabul edilir. Başka bir deyişle personelin o ay için projeye ayırdığı zamanı ifede eder. Bu oran bu paramaetrede girilebilir.

TEKNOPARK GÜN SAYISI

 • Teknoparkta bulunup 4691 sayılı kanundan faydalanan işletmelerde çalışanların, ay içinde bölgede geçirdikleri süre buraya girilmelidir.

AGİ'Sİ VAR Mİ?

 • Gelir vergisi kesintisi yapılan tüm ücetliler şirket ortağı olsun veya olmasın agi alabilirler.

GENEL PARAMETRELER

Kanun Seçimi
Ücret Türü
Hesaplama Şekli
Ücret Tutarı
Başlangıç Ayı
Başlangıç Yılı
Bordro Günü
Kaç Aylık Bordro?
Şirket Ortağı Mı?
Kümüle Gel. Ver. Matrahı

TEŞVİK PARAMETRELERİ

Eğitim Durumu
Adam/Ay Oranı
Proje Destek Oranı
Vergisel Tesviklerin Durumu
Teşvikli Ücret Vergi Matrahına Eklesin Mi?
Teknopark Gün Sayısı

AGİ PARAMETRELERİ

AGİ'si Var Mı?
Medeni Durumu
Eşi Çalışıyor Mu?
Çocuk Sayısı© 2014 Her Hakkı Saklıdır. MURAT AKSOY MALİ MÜŞAVİRLİK tarafından tasarlanmıştır. www.MuratAksoy.org